Efektywne technologie cynkowania w tym eliminujące szkodliwe związki kwasu borowego


Innowacyjna Linia Galwaniczna cynkowania w agregatach bębnowych zbudowana przy współudziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Fundusz Kredytu Technologicznego realizująca zadanie cynkowania w technologii cynku DUPLO i cynkowania w kąpieli słabo kwaśnej bez kwasu borowego.


Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny
Oś priorytetowa 4 Inwestycje w Innowacyjne przedsięwzięcia
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Inwestujemy w waszą przyszłość.
Inwestycja została ukończona

W ramach wsparcia projektu działania 43 „ Efektywne technologie cynkowania w tym eliminujące szkodliwe związki kwasu borowego” rozszerzyliśmy zakres świadczonych usług cynkowania wprowadzając do oferty nowe technologie:

1. Cynkowanie antykorozyjne bez użycia kwasu borowego – eliminujące kwas borowy z technologii cynkowania

2. Cynkowanie w innowacyjną technologią cynku duplo­ która pozwoliła nam stworzyć nową jakość w cynkowaniu rozszerzającą spektrum na nowy asortyment między innymi:

  • Śruby o długości powyżej 70 mm – gdzie wymagana jest równomierność powłoki oraz wysokie walory dekoracyjne
  • Wkręty o długości powyżej 70 mm –gdzie wymagana jest równomierność powłoki i walory dekoracyjne
  • Wyroby śrubowe dla przemysłu samochodowego ­ gdzie jest wymagana równomierność powłoki , a także wysokie walory dekoracyjne
  • Okucia budowlane – z wymaganiami równomiernej powłoki i walorów dekoracyjnych.
  • Cynkowanie okuć meblowych ­ gdzie jest wymagana równomierności powłoki cynkowej i walorów dekoracyjnych
  • Okucia meblowe dla klientów innych niż branża medyczna
  • Zawieszki sklepowe, jako wyposażenie mebli sklepowych – gdzie wymagane są wysokie walory dekoracyjne jak również równomierność powłoki
  • Wyposażenie ferm kurzych (siatki, wózki do przewozu piskląt, elementy ogrodzeń)
  • Elementy wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego kuchni