AUTOMATYCZNA LINIA GALWANICZNA DO NAKŁADANIA POWŁOK CYNKOWYCH W ROZTWORACH ALKALICZNYCH
[ciąg technologiczny]

 

Automatyczna Linia Galwaniczna Zawieszkowa do nakładania powłok cynkowych w technologii pasywacji tytanowej.
Przy zastosowaniu pomp ciepła do odzysku ciepła z kąpieli alkalicznych.