Efektywne technologie cynkowania w tym eliminujące szkodliwe związki kwasu borowego

Innowacyjna Linia Galwaniczna cynkowania w agregatach bębnowych zbudowana przy współudziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Fundusz Kredytu Technologicznego realizująca zadanie cynkowania w technologii cynku DUPLO i cynkowania w kąpieli słabo kwaśnej bez kwasu borowego.

Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny
Oś priorytetowa 4 Inwestycje w Innowacyjne przedsięwzięcia
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Inwestujemy w waszą przyszłość.
Inwestycja została ukończona

W ramach wsparcia projektu działania 43 „ Efektywne technologie cynkowania w tym eliminujące szkodliwe związki kwasu borowego” rozszerzyliśmy zakres świadczonych usług cynkowania wprowadzając do oferty nowe technologie:

  1. Cynkowanie antykorozyjne bez użycia kwasu borowego – eliminujące kwas borowy z technologii cynkowania
  2. Cynkowanie w innowacyjną technologią cynku duplo­ która pozwoliła nam stworzyć nową jakość w cynkowaniu rozszerzającą spektrum na nowy asortyment między innymi :

Śruby o długości powyżej 70 mm – gdzie wymagana jest równomierność powłoki oraz wysokie walory dekoracyjne

Wkręty o długości powyżej 70 mm –gdzie wymagana jest równomierność powłoki i walory dekoracyjne

Wyroby śrubowe dla przemysłu samochodowego ­ gdzie jest wymagana równomierność powłoki , a także wysokie walory dekoracyjne

Okucia budowlane – z wymaganiami równomiernej powłoki i walorów dekoracyjnych.

Cynkowanie okuć meblowych ­ gdzie jest wymagana równomierności powłoki cynkowej i walorów dekoracyjnych

Okucia meblowe dla klientów innych niż branża medyczna

Zawieszki sklepowe, jako wyposażenie mebli sklepowych – gdzie wymagane są wysokie walory dekoracyjne jak również równomierność powłoki

Wyposażenie ferm kurzych (siatki, wózki do przewozu piskląt, elementy ogrodzeń)

Elementy wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego kuchni

DSC01298
DSC01298
DSC01298
DSC01298
DSC01298
DSC01298